Causes serious eye irritation. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents to authorized collection centre.. May produce an allergic reaction

VARNING
SE: Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Förvara oåtkomligt för barn. Ha produktbehållare eller etikett till hands om medicinsk rådgivning behövs. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det är enkelt att göra detta. Fortsätt skölja. Om ögonirritationen kvarstår: Uppsök medicinsk rådgivning/vård. Kassera innehållet hos en auktoriserad återvinningscentral. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Contains/Innehåller: TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, HYDROXYCITRONELLAL